אבטחת מידע וסייבר

אבטחת מידע (המרחב הפיזי)

חברת שפרן מבינים שאנשים ומידע, ובפרט מידע רגיש, הם הליבה של כל ארגון. כל דליפה של מידע רגיש עלולה לפגוע ברציפות התפקודית של הארגון.

בכדי למנוע דליפת מידע,  צריך מצד אחד לכלול הליך סינון עובדים בהתאם לתפקידם – ברמה במיהמנותית, ומצד שני סיווג רגישות המידע ושמירתו בהתאם. תהליך זה יבטיח ניהול, פיקוח ובקרה של נגישות המידע ושמירתו.

בדיקות חדירת מערכות

הכרת נקודות התורפה של המערכת טרם חדירה עוינת בפועל מאפשרת הבנה מקיפה של חולשות המערכת והאיומים והסיכונים הנלווים, ובכך מאפשרים ניהול מושכל של הסיכונים והתאמת תוכנית להפחתת האיומים.

הגנת תשתיות קריטיות

פיתוח מערכות התקשורת בעשורים האחרונים השפיע על הביטחון הלאומי של מדינות, כולל מדינת ישראל. מערכות אלו והפצתן העולמית גרמו למדינות להיחשף לפגיעה במרחב הסייבר שלהן על ידי גורמים שונים ומגוונים, כולל מדינות עוינות, ארגוני טרור, גורמים עבריינים ואפילו אנשים הפועלים מתוך אתגר אישי או ממניעים אנרכיסטיים.
ניתן לטעון כי סכסוכים עתידיים ישתנו ללא הכר והם יתבססו במידה רבה על לוחמת סייבר.
לשפרן הידע והיכולת לערוך סקרי סיכונים באבטחת מידע פיזי, לספק פיתרון ביטחוני שימנע התקפות במרחב הפיזי.